Nasz udział w życiu środowiska

Uczniowie szkoły brali aktywny udział w życiu środowiska. Były to prace wykonane w czynie społecznym, bądź też aktywny udział uczniów w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.

W 1967 trasa XX jubileuszowego wyścigu kolarskiego przebiegała przez ziemie sępoleńskie. Młodzież wraz ze społeczeństwem witała przejazd kolarzy.

W 1969 uczniowie szkoły czynnie włączyli się w nurt prac społecznych przy renowacji systemu przeciwpożarowego, jak też byli świadkami jego odsłonięcia.

W 1975 roku odbyła się niecodzienna uroczystość, a mianowicie uroczyste odsłonięcie obelisku. Na tablicy pamiątkowej wyryte były słowa: XXX lat zwycięstwa nad faszyzmem. Obelisk ten znajduje się do dziś dnia przed frontem budynku szkoły.

To tylko ważniejsze wydarzenia zapisane na kartach kronik szkolnych. Uczniowie szkoły do dnia dzisiejszego są aktywnymi członkami naszego środowiska. W dużej mierze są inspiratorami wielu środowiskowych imprez i capstrzyków.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.