Nasz udział w życiu środowiskaNasz udział w życiu środowiska

Uczniowie szkoły brali aktywny udział w życiu środowiska. Były to prace wykonane w czynie społecznym, bądź też aktywny udział uczniów w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.

W 1967 trasa XX jubileuszowego wyścigu kolarskiego przebiegała przez ziemie sępoleńskie. Młodzież wraz ze społeczeństwem witała przejazd kolarzy.

W 1969 uczniowie szkoły czynnie włączyli się w nurt prac społecznych przy renowacji systemu przeciwpożarowego, jak też byli świadkami jego odsłonięcia.

W 1975 roku odbyła się niecodzienna uroczystość, a mianowicie uroczyste odsłonięcie obelisku. Na tablicy pamiątkowej wyryte były słowa: XXX lat zwycięstwa nad faszyzmem. Obelisk ten znajduje się do dziś dnia przed frontem budynku szkoły.

To tylko ważniejsze wydarzenia zapisane na kartach kronik szkolnych. Uczniowie szkoły do dnia dzisiejszego są aktywnymi członkami naszego środowiska. W dużej mierze są inspiratorami wielu środowiskowych imprez i capstrzyków.


Wpływ niewydolności finansowej na goapodarstwa domoweWpływ niewydolności finansowej na goapodarstwa domowe

Jako element gospodarki narodowej gospodarstwo domowe w Krakowie podlega wpływom rosnącej racjonalizacji i zasadom racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi. Dotyczy to zarówno jego wewnetrznej gospodarki (wewnetrznych nakladów pracy, użytkowania dóbr) jak i jego relacji z otoczeniem (zewnetrznych nakladów pracy, ich lokalizacji, doboru nabywanych dóbr i usług).

Jednak w praktyce nawet współczesne gospodarstwa domowe korzystające z zapomogi finansowej w krajach rozwiniętych nie stosują powszechnie rachunku ekonomicznego. Nadal dominują zachowania tradycyjne, intuicyjne i nasladowcze. Istotniejsze przemiany w gospodarstwach domowych dokonują się wraz z postępem cywilizacyjnym (otwiera sie coraz więcej firm pożyczkowych) oraz społecznym (zmienia sie zwlaszcza społeczno-ekonomiczna sytuacja kobiet, charakter rodziny, ogólny poziom oświaty i kultury).

Ważnego znaczenia nabiera zmiana pokoleń, wyznających nowe systemy wartości i wprowadzających inne style życia. Przemiany te nie wnosza jednak automatycznie do gospodarstwa domowego racjonalności ekonomicznej. Ogrzewanie gospodarstwa domowego przejawia sie przede wszystkim w nadmiernym wydatkowaniu pracy w jego obrębie (nie liczonej zresztą w żadnym rachunku społecznych nakladów pracy ani w dochodzie narodowym), w nieracjonalnym użytkowaniu dóbr i ich marnotrawstwie oraz w tzw. pokazowej albo prestiżowej konsumpcji, wynikajacej tylko z naśladownictwa, a nie z rzeczywistych potrzeb.


Pozabankowe pożyczki prywatne jako dobra alternatywa dla kredytów bankowychPozabankowe pożyczki prywatne jako dobra alternatywa dla kredytów bankowych

Ponieważ suma jest niewielka to i pożyczka pozabankowa, mimo, że droga, nadal jest rozchwytywana. Nie należy uogólniać, że wszystkie kredyty pozabankowe są drogie. Po prostu, jak to w przypadku kredytów i pożyczek, należy się dobrze rozejrzeć w ofertach instytucji finansowych przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Kredyty pozabankowe nie zawsze dostępne dla zadłużonych
Zdawać by się mogło, że każda osoba może udać się do banku i wnioskować o kredyt lub pożyczkę, taką w niewielkiej kwocie. Jednakże banki zaostrzyły procedury przyznawania kredytów, co doprowadziło do zwiększenia się popularności pożyczek pozabankowych.

Trzeba jednakże jasno podkreślić, że osoby zadłużone nie zawsze uzyskają oczekiwaną pomoc. Oczywiście, jeśli ktoś widnieje w BIK, bo nie regulował zobowiązania w terminie, ale się w ostateczności z niego wywiązał to wszystko jest na dobrej drodze. Jednakże nie ma co liczyć na kredyty bez bik bez dochodów. Instytucje pozabankowe nie sprawdzają klientów w BIK-u, co nie oznacza, że nie prześwietlają ich w innych bazach dłużników, nie mogą zdobyć takich informacji.

Nie dostaje się pożyczki czy kredytu na ładne oczy czy prosty kręgosłup, trzeba się wykazać jakimiś dochodami, tym bardziej kiedy już się jest dłużnikiem. Pożyczki bez bik dla osób zadłużonych wbrew pozorom naprawdę nie są tak łatwo dostępne. Kredyty dla zadłużonych to jedno a kredyty dla osób nieposiadających żadnych dochodów to już zupełnie co innego. Bardzo często kredyty pozabankowe zaciągają osoby, które muszą jak najszybciej spłacić komornika.